Luški odtis
Več podpore državi in sosednjim občinam

Luka Koper je eden največjih gospodarskih sistemov v državi. Vpetost v mednarodne prometne tokove ji daje vlogo pomembnega člena z izjemnim geostrateškim položajem. Poleg tega da ustvarja delovna mesta, z različnimi dajatvami spodbuja državno in lokalno skupnost. Rekordni rezultati v poslovanju in pretovoru omenijo tudi višje prispevke državno in kar dve občinski blagajni. Družba Luka Koper je tako vanje za rekordno leto 2022 skupno prispevala dobrih 73 milijonov evrov.

Luški odtis
Dobrodelni luški zidaki za obnovo domov

Luka Koper je svojo pomoč in podporo žrtvam avgustovskih poplav po Sloveniji izrazila že večkrat – tokrat je donirala 241 palet opečnih zidakov, ki jih je Upravi RS za zaščito in reševanje predala včeraj. Dobrodelni akciji so se pridružile tudi Goriške opekarne in družba Adria Terminali, ki so s pomočjo regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko in Slovenske vojske poskrbele, da so opečni zidaki s prav posebno zgodbo prišli v prave roke.