Luški odtisNovostiRazvoj in rast

S sončnimi elektrarnami bomo zvišali delež energetske samooskrbe

V Luki Koper gradimo eno največjih sončnih elektrarn v Sloveniji.

  • Tina Bizjak, David Krmac, Gašper Eržen
  • arhiv Luke Koper
  • 2 MIN

Prizadevanja za doseganje ciljev energetskega prehoda Luke Koper se vse bolj udejanjajo skozi zagotavljanje infrastrukture za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov. Trenutno so v zaključni izvedbeni fazi naložbe v fotonapetostne elektrarne na strehah skladišč 16 in 19 ter 50 in 51, ki bodo priključene v notranje omrežje predvidoma do letošnjega poletja. S skupno močjo kar 4,2 MW lahko elektrarne uvrstimo na prvo mesto po proizvedeni moči v regiji in med večje v Sloveniji.

Skupna površina nameščenih panelov bo znašala 20.000 kvadratnih metrov, kar je enako velikosti 2,6 nogometnih igrišč. Iz sončne svetlobe bomo predvidoma proizvedli 4.383 MWh čiste energije letno, kar bo na podlagi izračunov zadostovalo za približno 15 % samooskrbe glede na trenutno porabo električne energije.

Prihodnje leto bomo dodatno fotonapetostno elektrarno namestili na streho upravne stavbe kontejnerskega terminala, kasneje pa še na več skladiščih za generalne tovore. Za naložbo na kontejnerskem terminalu smo v okviru projekta RENEWPORT (program Interreg MED) dobili odobrenih 100.000 evrov sofinanciranja.  Do leta 2030 načrtujemo z vsemi naložbami v sončne elektrarne doseči skupno 10MW moči, kar bo zadostovalo za več kot četrtino celotne oskrbe z električno energijo takratne ocenjene porabe.

 

V Luki Koper gradimo eno največjih sončnih elektrarn v državi

Konec leta smo začeli gradnjo večje sončne elektrarne na strehah skladišč št. 50 in 51 za generalne tovore. Za naložbo smo uspešno kandidirali v okviru projekta SOPOREM in iz tega naslova pridobili 1,3 milijona evrov sredstev Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora, kar je 46 odstotkov vrednosti naložbe. Partner projekta je tudi Mestna občina Koper, ki bo sončno elektrarno zgradila na strehi parkirne hiše P+R Sonce v neposredni bližini pristanišča. S projektom smo povezali potrebe gospodarstva in razvoja ter potrebe lokalne skupnosti po čistejšem in okolju bolj prijaznem okolju.

Gradnja je v polnem teku, pred časom se je zaključila montaža nosilne konstrukcije, na katero bomo namestili panele v dolžini 400 metrov, sledila bo še dokončna ureditev transformatorske postaje. V okviru projekta smo posebno pozornost namenili tudi segmentu varstva pri delu, zato smo na obeh skladiščih predvideli in vgradili fiksne horizontalne sisteme za preprečitev padca z višine. Sistemi so sestavljeni iz jeklenice in sidrnih točk, vpetih v streho oz. njeno konstrukcijo, ki s pomočjo drsnega elementa in ostalih varovalnih elementov (varovalni pas, pozicijske vrvi ) zagotavlja ustrezno varovanje oseb pri pregledovanju, vzdrževanju in drugih opravilih na strehah.

 

Z naložbami za nižji ogljični odtis

Sončne elektrarne, ki trenutno obratujejo v Luki Koper so v letu 2023, proizvedle 325 MWh, kar je enako povprečni porabi približno 85 gospodinjstev. S proizvedeno energijo smo dosegli približno 116 ton manj izpustov CO2.

Nove elektrarne, ki jih bomo na strehah skladišč namestili v letu 2024, bodo na letni ravni proizvedle 4.383 MWh, kar je enako povprečni porabi 1153 gospodinjstev.  Na ta način bomo na letni ravni dosegli 1569 ton manj izpustov CO2, kar je ekvivalentno absorbciji CO2 71.318 dreves letno.