Okno v svet

Obisk delegacije častnih konzulov

V sodelovanju z Upravo za pomorstvo smo v prostorih URSP in v Luki Koper gostili delegacijo več kot 20 častnih konzulov Republike Slovenije.

  • Armin Sejarić
  • Armin Sejarić
  • < 1 MIN

Osrednja tema obiska je bila predstavitev pomena in vloge pomorske panoge za Slovenijo. Visoke goste je sprejela tudi članica uprave Luke Koper Nevenka Kržan, ki je delegaciji predstavila organizacijo in delovanje pristanišča ter rezultate poslovanja v preteklem letu. Ob koncu obiska so si v spremstvu predstavnikov področja trženja v Luki Koper ogledali še pristanišče in naredili nekaj krajših postankov.