Okno v svet

Pristanišče na Reki prevzelo predsedovanje združenju NAPA

Reka, 21. junij 2023 – Na včerajšnji skupščini združenja severno jadranskih pristanišč NAPA sta pristaniški upravi Benetk in Chioggie po treh letih predsedovanja združenju posle uradno predala hrvaškemu pristanišču na Reki.

  • 2 MIN

Na včerajšnji skupščini združenja severno jadranskih pristanišč NAPA sta pristaniški upravi Benetk in Chioggie po treh letih predsedovanja združenju posle uradno predala hrvaškemu pristanišču na Reki. Kot je ob primopredaji izpostavil predsednik pristanišč Benetk in Chioggie Fulvio Lino Di Blasio je triletni mandat minil v znamenju velikih sprememb, ki so narekovale še tesnejše sodelovanje med pristanišči in krepitev konkurenčnosti združenja: »V luči tega smo si prizadevali za nadaljnji razvoj skupnih strategij in ukrepov ter krepili potenciale posameznih pristanišč

Združenje NAPA, ki poleg Benetk, Chioggie in Reke, združuje še pristanišča Trst, Monfalcone in Ravenna ter slovensko pristanišče Luko Koper, je po začasnem premoru v času pandemije v letu 2021 ponovno našlo svoj zagon. V tem letu so članice podpisale dva pomembna dokumenta – skupno izjavo in akcijski načrt, ki sta vzpostavila pogoje za razvoj koncepta zelenih in pametnih pristanišč ter krepitev koridorjev omrežja TEN-T in tako pripomogla h krepitvi odnosov med državami Italija, Hrvaška in Slovenija. Kot je izpostavil Di Blasio, so v zadnjem obdobju pristanišča NAPA začela izvajati kar sedem pomembnih infrastrukturnih projektov, sofinanciranih z EU sredstvi, aktivno pa so se lotila tudi promocije dejavnosti v mednarodnem prostoru, s poudarkom na prednostih železniških povezav v okviru koridorjev evropskega omrežja TEN-T.

Predsednik pristaniške uprave Reka Denis Vukorepa je ob prevzemu predsedovanja poudaril, da bo reško pristanišče nadaljevalo s prednostnimi nalogami integracije pomorskega in železniškega prometa v TEN-T omrežje v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja. Te vključujejo ukrepe za povečanje učinkovitosti pristanišča, izrabo alternativnih virov energije ter pripravo študij za nadgradnjo obstoječe infrastrukture. Dodal je še, da je severno jadranska regija predstavlja konkurenčno pristaniško platformo v svetovnem merilu, sodelovanje v združenju NAPA pa povečuje vpliv posameznih pristanišč pri doseganju tržnih potencialov.

V času predsedovanja Benetk je združenje zasnovalo tudi poseben strateški dokument t. i. Position paper, ki predvideva izvedbo revizije železniških omrežij TEN-T, katere pomemben korak so opredelitev možnosti nadaljnjega vsebinskega povezovanja med pristanišči, sodelovanje v čezmejnih pomorskih projektih, razširitev mreže pomorskih avtocest v Sredozemlju in priprava načrta naložb pristanišč NAPA do leta 2030, predvsem naložb v infrastrukturo t. i. zadnje železniške milje, energetike in digitalizacije.

Izpostavili so tudi skupne projekte, ki jih sofinancira Evropska unija in so se izvajali ali se izvajajo v enem ali več pristaniščih NAPA, med njimi:

  • ACCESS2NAPA, ki se spodbuja v okviru evropskega programa financiranja »Connecting Europe Facility” za izvedbo funkcionalnih del za pomorsko in kopensko dostopnost na zadnjem kilometru,
  • EALING-European Flagship Action For Cold Ironing in Ports, sofinanciran iz programa CEF in namenjen elektrifikaciji pristanišč,
  • SUSPORT in CLEANBERTH, projekta evropskega teritorialnega sodelovanja, sofinancirana iz programov Interreg Italija-Hrvaška in Italija-Slovenija, ki se osredotočata na okoljsko trajnost in energetsko učinkovitost v pristaniščih.

Poleg tega so med pomembnejšimi projekti, namenjeni podpori inovacij in procesom digitalizacije, še INTESA in PROMARES, sofinancirana iz programa evropskega čezmejnega sodelovanja Interreg Italija-Hrvaška, ter COMODALCE, ki ga sofinancira program transnacionalnega sodelovanja Interreg Srednja Evropa.