Razvoj in rastMi smo LKP

Rekordno tudi na generalnih, tekočih in sipkih tovorih

Skupni ladijski pretovor Luke Koper, ki je v lanskem letu zabeležila rast na vseh blagovnih skupinah, je dosegel 23,2 milijona ton blaga, kar je 12-odstotkov več kot v letu 2021. Potem ko smo ob koncu lanskega leta zabeležili rekordne rezultate na kontejnerskem in avtomobilskem terminalu, smo zgodovinske mejnike dosegli tudi na terminalih za generalne, sipke in tekoče tovore.

  • Armin Sejarić
  • Mateja C., Rok Š., Kristjan S.
  • 2 MIN

Rekordno količino 1.000.909 ton pretovorjenega blaga smo v lanskem letu dosegli znotraj blagovne skupine generalni tovori (+ 22% v primerjavi z letom 2021), in sicer pri podsegmentu generalni tovori – statistko terminala za les in terminala za hlajene tovore namreč vodimo posebej. Na povečanje količin jeklenih izdelkov, predvsem v uvozu, je vplivala proizvodnja v avtomobilski industriji, industriji bele tehnike in gradbenih materialov. Opazno so se povečale količine projektnih oz. posebnih tovorov, predvsem za potrebe novo nastajajoče tovarne baterij v srednji Evropi.

Več je bilo uvoza rudarske opreme, prav tako smo uspeli obdržati posle, vezane na uvoz vetrnih turbin, ki jih pospešeno postavljajo na zalednih trgih Luke Koper. Nove posle smo pridobili tudi pri pretovoru in skladiščenju kavčuka, ki ga uporabljajo v gumarski oz. avtomobilski industriji. Sprva smo kavčuk sprejemali s kontejnerskimi pošiljkami, a so se nato naročniki, predvsem zaradi narave tovora in razmer pri pomorskem prevozu kontejnerjev, raje odločali za prevoz s konvencionalnimi ladjami s posebnimi zaboji, ki jih odpremljamo tako vagonsko kot kamionsko.

Več soje in soli, med tekočimi tovori pa letalskega goriva

Da je bilo leto 2022 zares nadpovprečno, potrjujejo tudi rekordni rezultati na terminalih za tekoče tovore in sipke tovore. Na zgodovinski rezultat slednjih je vplival povečan pretovor soje, ki jo uvažamo pretežno iz držav Južne Amerike, in soli, ki jo uporabljajo za posipanje cest. Več je bilo tudi aluminijeve rude. Na ta način smo od januarja do vključno decembra na segmentu sipkih tovorov pretovorili 1.820.940 ton (+ 1% napram letu 2021) in tako presegli rekordno znamko iz leta 2019, ko smo prav tako presegli magični milijon.

V času pandemije je največji udarec doživela letalska industrija, ki si je v preteklem letu precej opomogla. To je bilo opazno tudi na terminalu tekočih tovorov, kjer smo dosegli rekordnih 1.343.330 ton. V primerjavi z letom 2021 smo tako pretovorili kar 59% več tekočih tovorov. Več je bilo letalskega in dizelskega goriva, občutno povečanje smo zabeležili tudi na področju kemikalij.

»Odličnim poslovnim rezultatom lanskega leta na naših strateških blagovnih skupinah, kontejnerjih in avtomobilih, so sledili tudi izjemni dosežki na večini preostalih specializiranih terminalih. Vse to dokazuje, da smo se v ključnih trenutkih pravočasno odzvali in se uspešno prilagodili razmeram na globalnih logističnih trgih. Tako kot številna druga evropska pristanišča smo se v minulem letu soočali s številnimi izzivi, ki pa smo jih znali dobro izkoristiti in celo uspeli določene blagovne tokove s severa trajno preusmeriti na Jadran. Ob tej priložnosti čestitke sodelavkam in sodelavcem za trud in vztrajnost, poslovnim partnerjem pa za dolgoletno zaupanje in podporo,« je zadnje dosežke družbe Luke Koper komentiral predsednik uprave Boštjan Napast.

Vse rekorde smo pospremili tudi s slastnimi tortami!