Razvoj in rast

S tehnologijo 5G korak naprej pri razvoju pametnega pristanišča

Danes je v Kopru potekala zaključna konferenca evropskega projekta 5G-Loginnov, v sklopu katerega sta v zadnjih treh letih potekala razvoj in testiranje omrežja naslednje mobilne generacije 5G za potrebe pristanišč in logistike.

  • Rok Štemberger
  • Dean Grgurica, Armin Sejarić
  • 2 MIN

V projektu je sodelovalo 15 partnerjev iz 8 evropskih držav, vključno s tremi družbami iz Slovenije: Luka Koper, d. d., Telekom Slovenije d. d. in ININ d.o.o. 5G tehnologija omogoča boljšo in zanesljivejšo pokritost območja ter hitrejši prenos velikih količin podatkov, kar odpira nove možnosti na najrazličnejših področjih delovanja pristanišča, kot so optimizacija procesov pretovora, energetska učinkovitost, zmanjševanje vplivov na okolje in varnost. V Luki Koper smo skupaj s partnerji uporabili in testirali najnovejše tehnologije omrežij in naprav pete generacije, senzorje, avtomatizacijo, analitiko in sisteme upravljanja prometa ter telemetrijo. Eden od uporabniških primerov je bilo npr. spremljanje delovanja obalnega dvigala in odčitavanje kontejnerjev z brezžičnimi kamerami v zahtevnih pristaniških pogojih, kjer je zaradi velikih količin kovinskih predmetov in nenehnega spreminjanja skladiščnih površin prenos signala lahko težaven.

Dogodka se je udeležila dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo, ki je poudarila, da sta tako država kot gospodarstvo zavezani razvoju na tem področju: »Veseli nas, da pri tako pomembnih projektih sodelujejo slovenska podjetja in da smo zanesljiv partner na evropski ravni. Gre za varna in zmogljiva omrežja, ki bodo lahko pomembno vplivala na gospodarske panoge, hkrati pa te tehnologije prispevajo k zeleni preobrazbi, h kateri se je zavezala Slovenija.«

Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan je poudarila pomen tehnologij za razvoj vseh vidikov pristaniških dejavnosti: »V Luki Koper smo si zastavili, da ohranimo vodilni položaj med pristanišči v regiji. Poleg usklajenega razvoja pristaniške in zaledne infrastrukture bo v prihodnjih letih ključno, da naredimo korak naprej v smeri pametnega pristanišča, kar je zapisano tudi v naših dolgoročnih načrtih. Danes predstavljeni projekti so pomembna osnova, ki bo omogočila nepogrešljivo dodano vrednost in konkurenčno prednost.«