Razvoj in rast

Geodetska mreža Luke Koper

Geodetska mreža je sestavljena iz poligonskih točk in reperjev (višinskih točk), ki služijo kot osnova za izvajanje meritev s področja inženirske geodezije. Omogočajo nam natančne meritve na celotnem območju pristanišča in v vsaki fazi gradnje nekega objekta.

  • Maja Kariž
  • Maja Kariž
  • < 1 MIN

Zadnja uradna meritev geodetske mreže Luke Koper je bila izvedena leta 2011. Zaradi posedanja terena je bilo potrebno na novo določiti višine obstoječih geodetskih točk, ki služijo za natančne višinske meritve grajenih obal in drugih infrastrukturnih objektov. Ker so se v zadnjih letih nekatere točke zaradi narave dela znotraj pristanišča in zaradi širitve pristanišča uničile ali postale neuporabne, je bilo treba obstoječo geodetsko mrežo posodobiti. Od novembra lani do letošnjega januarja je tako podjetje za geodetski inženiring in geoinformatiko LGB obstoječo mrežo dopolnilo s 25-imi novimi poligonskimi točkami.

Zaradi posedanja terena je bilo potrebno na novo določiti višine obstoječih geodetskih točk, ki služijo za natančne višinske meritve grajenih obal in drugih infrastrukturnih objektov.