Razvoj in rast

Obnova Metalninega prekladalca za sipke tovore

Obnovili smo stroj za pretovor žitaric – kombinirani ladijski prekladalec, ki vpet v tirnice na obali silosa svoje delo opravlja že od leta 1987. Prenovo smo opravili v okviru širšega projekta Nadgradnja terminala sipkih tovorov v skladu z ATEX direktivo, zato je zdaj stroj obnovljen po smernicah za proti-eksplozijsko zaščito.

  • Gašper Eržen
  • Gašper Eržen
  • < 1 MIN

Pri prenovi smo stroj najprej prebarvali in protikorozijsko zaščitili, sledila je obsežna obnova elektrifikacije (ožičenje, menjava opreme v elektro kontejnerjih, komplet menjava zgornjega elektro kontejnerja in menjava zgornje kabine upravljalca ter menjava razsvetljave). Po končani prenovi smo stroj zagnali v povezavi s sistemom za upravljanje terminala. Do konca poletja bomo namestili še protiprašne filtre, ki bodo preprečevali prehajanje sipkega tovora v okolje.

Pri prenovi sodelovala številčna ekipa

Prenova stroja je trajala dobrega pol leta, v uporabo pa smo ga predali letos marca. Pri projektu je sodelovala res številna ekipa: poleg sodelavcev iz Področja investicij še zunanji izvajalci (Robotina, Final Pasarič, Varmig, Nautic service) in tehnični del Terminala sipkih tovorov. Naj dobro služi Terminalu silos še naprej.